Wykonanie opinii -
na temat prawidłowości wykonania i spełnienia wymagań ustawy Prawo Budowlane projektów budowlanych budynków budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego jako biegły powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli.

 

Polecane:

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków

kosztorysowanie1
Kosztorysowanie robót budowlanych


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków