PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu corocznych przeglądów należących do Państwa budynków i założeniu Książki Obiektu Budowlanego.Art. 62 ust.1 pkt.1-3 ustawy Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli.Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli:raz w roku (dwa razy w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2) w zakresie:

  • - sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
   - kontroli instalacji służących ochronie środowiska,
   - kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
  • raz na 5 lat w zakresie:
   - sprawdzenia stanu technicznego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
   - badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, oporności izolacji przewodów oraz uziemień,

 

Zgodnie z Art. 64 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku lub obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Zwolnione z obowiązku kontroli jednorocznych i prowadzenia książki obiektu są domy jednorodzinne i budynki zagrodowe (zwolnienie to nie dotyczy to przeglądów pięcioletnich i przeglądów kominiarskich).

Polecane:

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków

kosztorysowanie1
Kosztorysowanie robót budowlanych


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków