CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE

Wykonujemy obliczenia projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wraz z dniem 25 kwietnia 2012 roku, wprowadziło obowiązek sporządzania charakterystyki energetycznej, zarówno dla domów jednorodzinnych, jak również i wszelkich innych obiektów budowlanych. Dbając o szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna ma stanowić wartość nadrzędną w procesie powstawania nieruchomości.

Tworząc charakterystykę energetyczną, określamy obciążenie cieplne budynku, które docelowo będzie częścią składową projektu budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane nakazuje, by Projektowana Charakterystyka Energetyczna, która musi być opracowana zgodnie z przepisami w zakresie metodologii, dołączana była do dokumentów pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów, jak również ich przebudowy. Projekt Charakterystyki Energetycznej budynku ma na celu wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wszelkie wymagania dotyczące minimalizowania zużycia energii. Charakterystyka Energetyczna to inaczej pre świadectwo energetyczne, stanowi integralną część projektu architektoniczno-budowlanego.   

  • Firma STRATECH  wykonuje projektowane charakterystyki enegretyczne oraz analizy cieplno wilgotnościowe przegród budowlanych dla wszystkich typów budynków. Obliczenia wykonujemy używając licencjonowanego oprogramowania Arcadia Termo firmy Intersoft. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OD KWIETNIA 2012 JEST WYMAGANA NA ETAPIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO. Projektowe charakterystyki wykonujemy terminowo i profesjonalnie w korzystnych dla kienta cenach.
Zapraszamy do współpracy architektoniczne pracownie projektowe!


 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Polecane:

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków

kosztorysowanie1
Kosztorysowanie robót budowlanych


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków