OFERTA

NADZÓR INWESTORSKI

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji:

- roboty konstrukcyjno budowlane - obiekty i budowle przemysłowe, a dla budynków od fundamentów po dach i prace wykończeniowe,

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych (zgodnie z nową ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków)

Więcej...

PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE

Wykonujemy obliczenia projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków.

Więcej...

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Więcej...

WYCENA I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Kosztorysowanie robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie i wycena prac budowlanych w-g KNR.

Więcej...

Polecane:

Projektowane charakterystyki energetyczne budynków

kosztorysowanie1
Kosztorysowanie robót budowlanych


Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków